Netwerken in het Sociaal Domein

Vijfheerenlanden werkt aan een integrale beleidsnotitie voor het sociaal domein. Daarom ontmoette we op 30 september in het hart van Vijfheerenlanden, de Krooshof in Zijderveld, onze partners binnen het sociaal domein.

Vijfheerenlanden werkt aan een integrale beleidsnotitie voor het sociaal domein. Daarom ontmoette we op 30 september in het hart van Vijfheerenlanden, de Krooshof in Zijderveld, onze partners binnen het sociaal domein. Hier presenteerden we de eerste bevindingen van onze inventarisatie van de opgaves in Vijfheerenlanden. 

Besproken thema's

Voor welke opgaves staan we? En welke ambities heeft Vijfheerenlanden? Deze vragen stonden centraal in onze presentatie. Tijdens de bijeenkomst gingen we ook het gesprek aan met onze partners. De volgende thema’s kwamen aan bod: samenwerking (ketensamenwerking, uitwisselen van gegevens, regeldruk, efficiëntie), preventie, financiering, resultaat en kwaliteit. Met het oog op onze opgaves en ambities namen we deze thema’s onder de loep. Zijn de huidige afspraken en onderlinge relaties passend of verhinderend? En in het geval van hinder, hoe gaan we hier mee om?

Wat zijn de uitkomsten?

Benieuwd wat wij hebben opgehaald? Onderstaand een kleine impressie: 

  • Door de herindeling en personeelswisselingen binnen de gemeente zijn we sommige netwerken kwijt. Laten we deze opnieuw opbouwen. 
  • Financiering: door gezamenlijk een subsidie aan te vragen kun je opdrachten op andere manieren uitvoeren en kom je tot een andere verdeling van middelen.
  • Regels: laten we kijken naar wat wel kan binnen de bestaande regels. Werken vanuit de bedoeling. 
  • Maak gebruik van de kennis en informatie die beschikbaar is bij andere partijen.
  • Maak gebruik van het netwerk rondom cliënten om hen beter te informeren of te bereiken. 

Congres Schulden en Armoede

Wij kijken terug op een geslaagde avond en broeden op de invulling van een volgende bijeenkomst. Op 22 november kun je in ieder geval alvast aansluiten bij het congres over schulden en armoede. Zien we je daar?