Voortgang van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over haar beleid op het sociale domein. De raad bestaat uit vrijwilligers. Vanwege de herindeling ontstond behoefte aan één nieuwe adviesraad voor de hele gemeente Vijfheerenlanden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over haar beleid op het sociale domein. De raad bestaat uit vrijwilligers. Vanwege de herindeling ontstond behoefte aan één nieuwe adviesraad voor de hele gemeente Vijfheerenlanden. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan het tot stand komen van deze nieuwe adviesraad.

De leden zijn inmiddels bekend en de adviesraad staat in de startblokken om haar taken te gaan uitvoeren. Ook de gemeente kijkt uit naar een goede samenwerking met de nieuwe adviesraad. Helaas heeft de coronacrisis een spaak in het wiel gestoken.

Om op een goede manier met de 22 nieuwe leden op te starten is het van belang om fysiek bij elkaar te komen. Dat kan helaas nog niet. Vandaar dat de benoeming van de leden is uitgesteld tot na de vakantie, net als het bedanken van de huidige leden van de 5 adviesraden voor hun inzet.

Tot die tijd blijven de huidige adviesraden het aanspreekpunt voor de gemeente.