Pilot met Woontrainingscentrum

Zelfstandig wonen in een geschikte woning of woonvorm is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Daarom start de gemeente Vijfheerenlanden een pilot voor een woontrainingscentrum.

Zelfstandig wonen vraagt nogal wat: jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, een goede invulling van je dag, sociale contacten onderhouden en regelzaken.

Zelfstandig wonen in een geschikte woning of woonvorm is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Vooral voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking blijkt de woningmarkt een te hoge drempel. Zij weten niet goed wat ze moeten doen om zelfstandig te kunnen wonen. Ze hebben hulp nodig bij het zoeken van een woning, een veilige buurt vinden, vaardigheden oefenen en de juiste zorg en ondersteuning regelen. 

Daarom start de gemeente Vijfheerenlanden een pilot voor een woontrainingscentrum. Het Sociaal Team van de gemeente doet dit samen met Woningcorporatie Kleurrijk Wonen, Jongerenwerk Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, welzijnsorganisatie Samen Doen en enkele zorgaanbieders.

Wethouder Marcel Verweij: “Wij stimuleren in onze gemeente verschillende projecten om jongeren en jongvolwassenen te helpen bij de overstap naar zelfstandig wonen. Wij doen bijvoorbeeld mee met Kamers met Kansen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en ook aan het nieuwe project Kamers met aandacht in regio Lekstroom. 
Maar wij willen ook dichter bij huis, in onze gemeente, aan de slag. Dan kunnen we jong volwassenen een betere uitgangspositie geven en ze ook in onze eigen gemeente een toekomst bieden. Ons Sociaal Team komt deze jong volwassenen tegen als zij een aanvraag doen. Vaak blijkt dan dat deze jongeren, die vaak een verstandelijke beperking of licht psychische problematiek hebben, zich met wat meer vaardigheden beter zouden kunnen redden op de woningmarkt. Als we dit niet zouden bieden, kunnen de problemen zich opstapelen. Deze praktische aanpak spreekt ons daarom erg aan.”

In samenwerking met woningcorporatie Kleurrijk Wonen wordt in Leerdam één eengezinswoning geschikt gemaakt voor de verhuur aan (jong) volwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Het Sociaal Team Vijfheerenlanden en jongerenwerk zorgen voor de begeleiding. Voor meer specialistische begeleiding zorgen de zorgaanbieders. 
De gemeente stelt aanvullende middelen voor het jongerenwerk beschikbaar en zal ook mede organiseren. De gemeente wil het woontrainingscentrum als pilot voor twee jaar ontwikkelen. We hopen in die twee jaar voldoende te hebben opgestoken om er, samen met de partners, mee verder te kunnen gaan.

Het is de bedoeling dat het woontrainingscentrum op 1 januari 2020 open gaat. In de komende maanden zoeken de samenwerkingspartners een geschikte locatie, in overleg met de buurt. De samenwerkende partners richten het woontrainingshuis in en bereiden het samen met de woonkandidaten verder voor.