Platform Gehandicaptenbeleid VHL

Voor een goed toegankelijk Vijfheerenlanden

De gehandicaptenplatforms van Leerdam, Vianen en Zederik kwamen sinds jaar en dag op voor een toegankelijke samenleving. In december 2018 gingen de platforms op in één zelfstandig en onafhankelijk platform gehandicaptenbeleid voor Vijfheerenlanden. Dat platform adviseert de gemeente en werkt verder aan informatievoorziening en voorlichting. Greet Bos-Schep is secretaris/penningmeester van het platform. Ze vertelt hoe het platform zich inzet voor inwoners met een functiebeperking of chronische aandoening.

Historie

In 2016 ontstond met het VN Gehandicapten Verdrag de gemeentelijke verplichting om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming. Maar in Leerdam, Vianen en Zederik waren toen al lang gehandicaptenplatforms actief. “We hadden het daar goed voor elkaar”, vertelt Greet. “Er waren korte lijnen met het college en met ambtenaren en daardoor konden wij onze adviserende taak goed uitvoeren. In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kunnen we ons werk als onafhankelijk platform voortzetten en we nemen inmiddels ook al deel aan het overleg van de nieuw te vormen Adviesraad Sociaal Domein VHL.”

Adviseren en informeren

“Als Platform Gehandicaptenbeleid VHL geven we allereerst gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W”, zegt Greet. “Die adviezen hebben betrekking op de beleidsterreinen welzijn & volksgezondheid (Wmo), toegankelijkheid, wonen & woonomgeving en verkeer & vervoer. Concreet kun je dan bijvoorbeeld denken aan de inrichting van de openbare ruimte (met voldoende brede trottoirs, gelijkvloerse oversteekplaatsen en invalideparkeerplaatsen) en een goede toegankelijkheid in en rond woningen en openbare gebouwen. Daarnaast zetten we ons bijvoorbeeld in voor geschikt openbaar vervoer en het zogenaamde collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV).” Doordat het platform direct contact heeft met de doelgroep, krijgen de alledaagse problemen waar zij tegenaan lopen de juiste aandacht bij de advisering.

Voorlichting

Het platform geeft ook voorlichting op de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden over leven met een functiebeperking. Dat gebeurt via het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) en het lespakket ‘Beperkt, nou èn?’. Greet: “Bij die projecten laten we kinderen zien én ervaren hoe het is om te leven met een functiebeperking. Zo merken ze heel concreet waar je dan soms letterlijk tegenaan loopt. De idee is kinderen duidelijk te maken dat mensen met een beperking niet anders zijn dan jij en ik. Dat ze gewoon volwaardig meedoen in onze maatschappij.” Eén van de voorlichters, zelf in een rolstoel, zegt dat vaak heel treffend: ‘Er is met mij niks aan de hand. Alleen mijn benen functioneren niet’.

Het platform anno nu

Greet Bos werkte vóór Vijfheerenlanden al zo’n 17 jaar voor ‘Zedje’, het gehandicaptenplatform van Zederik. Daarmee weet ze ondertussen - net als de andere bestuursleden van het nieuwe platform - van de hoed en de rand. In totaal telt het platform 12 leden. Greet: “Dat lijkt misschien weinig als je kijkt naar wat we allemaal doen. Maar ons platform wordt ondersteund door de commissies Bouw & Schouw en Voorlichting Basisscholen. In beide commissies zitten veel mensen met zowel inhoudelijke als ervaringsdeskundigheid. Het is ons gezamenlijke, ultieme doel alles voor inwoners met een functiebeperking binnen onze nieuwe gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Gebruik maken van expertise?

Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden heeft veel expertise en deelt die graag. Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of maakt u graag anderszins gebruik van die expertise? Kijk dan op gehandicaptenbeleidVHL.nl of neem contact op via info@gehandicaptenbeleidVHL.nl.