Recht om mee te doen

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. 

Eind vorig jaar trok het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de conclusie dat de uitvoering van de Participatiewet schromelijk is mislukt. Vanaf 2015 is er hard gewerkt, met deze wet in de hand, mensen met een afstand tot de samenleving, optimaal mee te laten doen. 

Nogal een harde, boude en teleurstellende mededeling, naar mijn mening voor met name de betrokkenen zelf die in de afgelopen vijf jaar wel een zinvolle baan hebben gekregen, inkomsten hebben verworven en daardoor een grotere onafhankelijkheid hebben gekregen. 

Het probleem rond deze participatie is, denk ik veel complexer dan het vinden van een baan alleen. Een groot deel van de mensen waar deze wet expliciet voor bedoeld is, ervaart veel complexere problematiek dan alleen de zoektocht naar werk. Denk hierbij aan problemen op het gebied van armoede en schulden, problemen op het gebied van de fysieke en mentale gezondheid, problemen op het gebied van taalvaardigheid, gebrek aan opleiding of het ondervinden van problemen op het gebied van sociale vaardigheden. 

Een mix van zaken die het erg moeilijk maken om aan onze ‘inclusieve’ samenleving mee te kunnen doen. Wat mij betreft realiseren wij ons dat, als lokale overheid en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, nog veel te weinig. De inspanningen moeten vooral worden gericht op de groep die dat het hardste nodig heeft. 

Essentieel is dat we onze inwoners kennen, een persoonlijke band opbouwen en integraal kijken naar waar de problemen zitten. Zoek uit met welke problemen mensen te maken hebben en zet daarop in. Niet om het recht op een uitkering staat voorop, maar het recht om mee te doen in de samenleving en daar -waar nodig- een steun in de rug te kunnen krijgen. Geen algemeen verhaal dus, maar een persoonlijke benadering. 

Natuurlijk is er het recht op werk, in wat voor vorm dan ook, waar rechten en plichten hand in hand gaan. Maar meedoen, erbij horen en ertoe doen moeten de uitgangspunten zijn. Betrokkenheid vanuit de overheid is een absolute voorwaarde. Alleen dan zal de uitvoering van de Participatiewet slagen.

Cees Taal
Wethouder Vijfheerenlanden