Sociaal Loket

Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.

Bereikbaarheid Sociaal Loket

Hebt u vragen over of heeft u hulp of ondersteuning nodig? Lukt het niet om dit zelf of samen met uw familie, vrienden te regelen? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. U kunt hier terecht met vragen over:

  • Geestelijke gezondheid / eenzaamheid / financiële zorgen / relatieproblemen / schulden
  • Jeugdhulp / opvoeden / opgroeien
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Huishoudelijke ondersteuning / begeleiding / dagbesteding / hulpmiddelen / vervoer / begeleid wonen / mantelzorg

Vanuit het Sociaal Loket wordt uw vraag of melding – als dat nodig is – doorgegeven aan het Sociaal Team Vijfheerenlanden. Het Sociaal Team werkt vanaf drie locaties: Leerdam, Meerkerk en Vianen.

Contactgegevens

Bel 0800 – 5016 (ma t/m vrij 9.00 – 12.30 uur) of stuur een email naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.