Sociaal Maatschappelijke Agenda

Gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een beleidsdocument voor het Sociaal Domein dat de basis vormt voor de samenwerking met de inwoners en partners van zorg en welzijn. Een agenda met een beleidskader als kapstok, breed gedragen in de samenleving, herkenbaar en een goede basis voor samenwerking, de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden.

Gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een beleidsdocument voor het Sociaal Domein dat de basis vormt voor de samenwerking met de inwoners en partners van zorg en welzijn. Een agenda met een beleidskader als kapstok, breed gedragen in de samenleving, herkenbaar en een goede basis voor samenwerking, de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden wil opgavegericht wil gaan werken, waarbij:

  • de inwoners centraal staan
  • er een bepaalde mate van keuzevrijheid is voor de inwoners
  • de ondersteuning dichtbij de inwoners wordt georganiseerd
  • alle activiteiten bijdragen aan een veilige buurt en thuis
  • iedereen meedoet (inclusie)
  • preventie voorop staat. 

De gemeente wil werken zonder schotten, samenwerken op basis van strategisch partnerschap, werken volgens de bedoeling, dat de norm normaliseren is en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle goede voorbeeld in het land. Al deze uitgangspunten vormen de basis voor de Sociaal Maatschappelijke Agenda.

Om u een beeld te geven wat wij bedoelen met opgavegericht werken, nemen wij u alvast mee in de opgaven die wij aan de raad gaan voorstellen:

  • Inwoners doen mee naar vermogen
  • Inwoners zijn gezond en vitaal
  • Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen
  • Inwoners ontwikkelen zich evenwichtig van -0 tot +100 jaar

Planning

Op hoofdlijn is de Sociaal Maatschappelijke Agenda besproken met onze adviesraad Sociaal Domein, de maatschappelijke partners, overige afdelingen in de gemeente en andere relevante betrokkenen. Het document ligt vanaf 3 maart 2020 voor 6 weken ter inzage voor al onze inwoners en partners en wij leggen de Sociaal Maatschappelijke Agenda 11 juni 2020 ter besluitvorming voor aan de raad.