Sociale Netwerkversterking

Sociale Netwerk Versterking (SNV) is een werkmethode waarmee je het sociale netwerk van een volwassene, kind of gezin kunt versterken. De ondersteuning door naasten en betrokkenen helpt de cliënt om zijn of haar leven op de rails te krijgen.

Flipover pagina met verschillende post-it briefjesSociale Netwerk Versterking (SNV) is een werkmethode waarmee je het sociale netwerk van een volwassene, kind of gezin kunt versterken. De ondersteuning door naasten en betrokkenen helpt de cliënt om zijn of haar leven op de rails te krijgen. Hulpverleners begeleiden het netwerk en de cliënt. De gemeente Vijfheerenlanden wil deze werkwijze graag meer onder de aandacht brengen, ook bij onze zorgpartners. De Sociale Teams en de professionals van SamenDoen werken al zoveel mogelijk op deze manier. Immers, professionals vertrekken weer, maar een sociaal netwerk blijft. 

In 2017 en 2018 zijn meerdere medewerkers van zorgaanbieders in Leerdam getraind in de methodiek Sociale Netwerk Versterking. Twee mensen per aanbieder die een hele organisatie mee moeten nemen in een kanteling is wat teveel gevraagd. Daarom bleef de gemeente deze getrainde mensen in 2018 coachen om op deze manier SNV dieper door te laten dringen binnen de organisaties. 

Het afgelopen jaar konden deze medewerkers een beroep doen op Herman Wieringa (Sociaal Team Leerdam), om samen op huisbezoek te gaan, te overleggen over een casus, maar wat vooral belangrijk was, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook is er twee keer een intervisie bijeenkomst geweest met Wim Joosen, een deskundige op het gebied van oplossingsgericht werken. 

In 2018 is de groep zes keer bij elkaar geweest en werden knelpunten en succesfactoren rondom SNV opnieuw doorgesproken. Het blijft een uitdaging om het gedachtengoed van SNV om te zetten in de praktijk. Vaak zijn daar de nodige oorzaken voor te bedenken. Tijd is vaak een investering, maar ook ‘niet voldoende collega’s hebben’ zorgt ervoor dat het werk met de cliënten voorrang krijgt op het uitvoeren van een nieuwe manier van werken. Allemaal erg begrijpelijk, maar het blijft de kunst om jezelf scherp te houden op wat je hebt geleerd. 

Overzichtfoto van de aanwezigen tijdens de sociale netwerkversterkingDe ervaring leert dat elkaar ontmoeten zorgt voor het versterken van je eigen kwaliteit. Mensen geloven dan weer in zichzelf en durven het opnieuw mee te nemen naar hun eigen organisatie. Dit onderwerp heeft blijvend aandacht nodig anders zakt het weer weg. Herman Wieringa is bij twee zorgaanbieders langs geweest om met een bredere groep medewerkers aan de slag te gaan. Oplossingsgerichte intervisie was een prettige manier om te kijken naar hoe iedereen zelf staat in het proces van werken. Maar ook het stellen van de goede vragen blijkt een belangrijk onderdeel van SNV te zijn. 

Er is dus nog een hoop werk te doen. Organisaties moeten blijven geloven in deze manier van werken en hun mensen de mogelijkheid bieden om die zich eigen te maken. Het zou mooi zijn als de methode Sociaal Netwerk Versterking in de hele gemeente Vijfheerenlanden door extra ondersteuning/coaching steeds meer handen en voeten krijgt.
Wilt u meer weten over deze manier van werken? Neem dan contact op met Herman Wieringa, via het Sociaal Loket (0800-5016).