Summerschool Sociaal Domein

De raad van Vijfheerenlanden benut de zomerperiode om zich op onderwerpen te laten bijpraten. In deze Summerschool was maandag 26 augustus het sociaal domein aan de beurt.

Enkele raadsleden op bezoek bij het Sociaal Domein in LeerdamDe raad van Vijfheerenlanden benut de zomerperiode om zich op onderwerpen te laten bijpraten. In deze Summerschool was maandag 26 augustus het sociaal domein aan de beurt.

Het sociaal domein is mensenwerk, participatie, zorg, omzien naar elkaar, meedoen. Dat werd tijdens de zomerschool Sociaal Domein wel duidelijk.

  • De werkleider van Avres vertelde aansprekend over zijn werk en medewerkers van de kleinschalige lokale werkvoorziening.
  • SamenDoen gaf informatie over het project Maatschappelijke Dienstverlening en het project voor werken in de zorg.
  • Bij het sociaal Team ging het over het dagelijks werk, de mooie en moeilijke kanten en over de regeldruk.

Natuurlijk kwam toen ook aan de orde “hoe beleid ervoor kan zorgen dat er “minder regeldruk is”. Met de stofkam door de verordeningen? Één verordening voor het sociaal domein? Het was een informatieve bijeenkomst en we hebben veel van elkaar geleerd.