Symposium in Vijfheerenlanden BETER THUIS!

Op 14 november organiseert de gemeente Vijfheerenlanden een Symposium. Zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, adviesraden en ervaringsdeskundigen denken mee over de opvang en ondersteuning van inwoners met psychische problematiek in de samenleving.

Hoe zorgen we er samen voor dat mensen in Vijfheerenlanden, die uitstromen uit Beschermd Wonen, een eigen plek krijgen? Wat wordt onze aanpak voor mensen met verward gedrag? En hoe bereidt de gemeente Vijfheerenlanden zich voor op de Wet verplichte ggz?

Op 14 november organiseert de gemeente Vijfheerenlanden het symposium BETER THUIS! Zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, adviesraden en ervaringsdeskundigen denken mee over de opvang en ondersteuning van inwoners met psychische problematiek in de samenleving: 'Van cliënt naar wijkbewoner'. 

U bent van harte welkom om mee te denken over de manier waarop we mensen een betere plek in de samenleving kunnen bieden. 

Waar: Gemeentehuis in Vianen.
Wanneer: 14 november van 14.00 uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur.

Aanmelden kan bij Tineke Bouchier via T.bouchier@vijfheerenlanden.nl.