Terugblik Symposium Beter Thuis!

Op 14 november 2019 vond het symposium Beter Thuis! in de gemeente Vijfheerenlanden plaats. In dit symposium vroeg de gemeente Vijfheerenlanden inbreng van de organisaties, professionals en cliëntenvertegenwoordigers voor de opgave van Beschermd Wonen en voor de zorg rondom inwoners met verward gedrag. Circa 70 deelnemers namen deel aan dit symposium.

Op 14 november 2019 vond het symposium Beter Thuis! in de gemeente Vijfheerenlanden plaats. In dit symposium vroeg de gemeente Vijfheerenlanden inbreng van de organisaties, professionals en cliëntenvertegenwoordigers voor de opgave van Beschermd Wonen en voor de zorg rondom inwoners met verward gedrag. Circa 70 deelnemers namen deel aan dit symposium.

Miranda van den Broek, ervaringsdeskundige, werkzaam bij Lister, vertelde in haar inleiding over haar ervaringen. Zij wil af van het psychiatrisch stigma en vertelt dat twee derde van de mensen met psychische problemen gewoon werkt en deelneemt aan de samenleving. Incidenten worden vaak breed uitgemeten in de media. Dit geeft het beeld dat bij alle onbegrepen mensen ook de veiligheid in het geding is en maakt het niet makkelijker om in de wijk je draai te vinden. Ze vindt het opzetten van de Enik Recovery College voor de Lekstroomgemeenten heel belangrijk omdat mensen zich zelf daarmee zelf kunnen ontwikkelen. 

Daaropvolgend vertelden Riet van Loon, projectleider inwoners met verward gedrag, Tineke Bouchier, beleidsadviseur bij gemeente Vijfheerenlanden en Jan-Pieter Veldman, manager bij Yulius, over de opgave voor de integratie van psychisch kwetsbare inwoners in de gemeente.

Daarna werd in vier werksessies inbreng geleverd voor het lokale plan dat de gemeente Vijfheerenlanden maakt. Zo leefden deelnemers zich in een werksessie in in het perspectief van wijkbewoner, cliënt en professional. Op basis daarvan gaven zij adviezen aan de gemeente. Vanuit andere werksessies over wonen en over inkomen en participatie kwamen ideeën om, zo dicht mogelijk bij cliënten, succesvol gezorgd kan worden voor deelname aan de samenleving. Ook de werksessie rond professionele zorg in de wijk heeft tips en adviezen opgeleverd voor de samenwerking om de zorg aan cliënt te verbeteren.

Voor het verslag van het symposium kunt u contact opnemen met Yvette Raets.