Toekomstbestendige schoolgebouwen

De gemeente Vijfheerenlanden staat voor een opgave om haar overheidsgebouwen te verduurzamen.

De gemeente Vijfheerenlanden staat voor een opgave om haar overheidsgebouwen te verduurzamen. Onder meer vanwege het Klimaatakkoord moeten we scherp kijken naar de opgaven als het gaat om:

  • het verminderen van CO2-uitstoot
  • het hebben van (bijna) energie neutrale gebouwen
  • klimaatbestendigheid van de leefomgeving

Schoolgebouwen zijn de ideale plek om het duurzaamheidsconcept verder uit te werken. Juist ook omdat we hier kunnen werken aan het maatschappelijke bewustzijn van duurzaamheid bij de jongste generatie. 

Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

In Vijfheerenlanden werken we daarom samen met schoolbesturen en kinderopvang aan toekomstbestendige schoolgebouwen. In een intensief traject met deze partners zijn we bezig om te komen tot een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (DIHPO). Met dit plan nemen zowel gemeente als schoolbesturen hun verantwoordelijkheid. Door de bril van duurzaamheid kijken we naar de school als plek waar fysiek en sociaal elkaar raken.

Met dit plan streven wij ernaar om kinderen al vanaf jonge leeftijd duurzaamheid als vanzelfsprekendheid te laten zien, niet alleen in fysieke zin door het zichtbaar te maken in het schoolgebouw wat ze dagelijks bezoeken, maar ook door veranderingen in de directe leefomgeving van de school en educatieve projecten waar slim wordt omgegaan met afval of recyclen. Ook kent duurzaamheid een plek wanneer het gaat om meedoen en een inclusieve samenleving. De school als plek waar iedereen erbij hoort, waar gelijke kansen zijn om je talenten te ontwikkelen en jezelf ten volste te ontplooien.

Samen met het onderwijs en de kinderopvang zetten wij ons de komende periode stevig in om te bouwen aan duurzame en daarmee toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in onze gemeente.