Training tot Ervaringswerker

Voor mensen met herstel ervaring, GGZ gerelateerde problematiek of ervaring met een andersoortige levenscrisis én die hun ervaring willen leren inzetten voor anderen organiseert gemeente Vijfheerenlanden samen met ‘De Sociale Basis’ een training.

Voor mensen met herstel ervaring, GGZ gerelateerde problematiek of ervaring met een andersoortige levenscrisis én die hun ervaring willen leren inzetten voor anderen, organiseert gemeente Vijfheerenlanden samen met ‘De Sociale Basis’ een training.
De weg van herstel is er één van vallen en opstaan. Voor ieder mens verloopt dit proces anders. Tijdens het herstelproces ontwikkelt u een eigen deskundigheid over het leven.

Wat houdt de training in?

Samen met de groep gaat u aan de slag met uw eigen ervaringen en herstelverhaal. U leert van elkaar en krijgt meer inzicht in de manier waarop uw ervaring ingezet kan worden. Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Persoonlijke vorming tot ervaringswerker 
  • Sociale vaardigheden 
  • De rol van een ervaringswerker

Voor wie is het bedoeld?

Inwoners (21+) uit gemeente Vijfheerenlanden, die zover zijn gegroeid dat zij hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen. 

Waar en wanneer?

De startbijeenkomst is op 3 november 2020.
In totaal zijn er 15 wekelijkse bijeenkomsten op de volgende data:

  • 10, 17, 24 november
  • 1, 8, 15 december
  • 5, 12, 19, 26 januari
  • 2, 9, 16 februari
  • 2 maart. 

Altijd van 9.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis in Leerdam, Dokter Reilinghplein 1. 

Wat verder belangrijk is om te weten

De training wordt gegeven door een trainer van de Sociale Basis en een ervaringswerker. De training is gratis. De groep is 6 - 10 mensen groot. Na aanmelding krijgt u eerst een intakegesprek waarin uw verwachtingen besproken worden en gekeken wordt of de training geschikt is voor u. U moet dusdanig hersteld zijn dat u uw eigen proces kan overstijgen. Verder moet u bereid zijn gemiddeld een dagdeel per week aan huiswerk te besteden.
Na de training succesvol af te ronden krijgt u een certificaat. Hiermee kunt u op vrijwillige basis gekoppeld worden aan iemand met een hulpvraag, een MBO of HBO opleiding tot ervaringsdeskundige volgen of als co-trainer aansluiten bij een van onze trainingen. 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden, bel dan met afdeling Ervaringsdeskundigheid van de Sociale Basis, 088 - 123 7000 of 06 - 1100 1081.
U kunt ook een e-mail sturen naar: renske.boog@vivenz.nl