Uw initiatief verdient onze steun

Heeft u als inwoner een idee die uw woonomgeving leuker maakt of kwetsbare inwoners ondersteunt?

De gemeente Vijfheerenlanden heeft goed nieuws voor u. Heeft u als inwoner een idee die uw woonomgeving leuker maakt of kwetsbare inwoners ondersteunt? Dan zorgen wij graag voor een (eenmalig) steuntje in de rug bij het realiseren van dat initiatief. Zo vergroten we samen de zelfredzaamheid en participatie van inwoners én de sociale relaties in uw buurt.

Een fijnere woonomgeving

U wilt uw woonomgeving graag leuker maken en u denkt in kansen? Samen met anderen wilt u bijvoorbeeld een pleintje mooier maken, een schoonmaakactie organiseren of bewoners meer betrekken bij de wijk. En wij? Wij helpen goede ideeën graag verder!

Iedereen hoort erbij

U wilt kwetsbare inwoners van Vijfheerenlanden graag meer betrekken bij onze maatschappij. U denkt er bijvoorbeeld aan een autismecafé op te zetten, een kookproject voor ouderen van de grond te tillen of een activiteit te organiseren voor mensen met een beperking. Ook dan staan we graag naast u.

Hebt u een goed idee en wilt u meer weten?

Onze wijkambassadeurs kijken graag samen met u naar ideeën voor uw woonomgeving. Zij zijn bereikbaar via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl. Medewerkers van het Sociaal Domein staan klaar voor initiatieven die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen. U kunt hen bereiken via 088 - 599 7000 of a.van.der.plas@vijfheerenlanden.nl.

Een initiatief indienen

Kunt u bij het realiseren van uw ideeën hulp gebruiken? Dat kan geld zijn, maar ook advies, materialen of andere middelen. Kijk dan voor de richtlijnen én het aanmeldingsformulier op de website vijfheerenlanden.nl/inwonersinitiatief.