Week van de Pleegzorg

Vanaf de Week van de Pleegzorg loopt er in de Lekstroom regio de campagne ‘Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien!’

Pleegouders maken het verschil voor pleegkinderen. “We zijn pleeggezinnen in Vijfheerenlanden enorm dankbaar. Het is helaas niet altijd vanzelfsprekend dat een kind thuis veilig kan opgroeien. Dat een kind dan ondergebracht kan worden in een warm en veilig thuis is heel waardevol. Mijn waardering voor alle pleegouders in onze gemeente is dan ook groot”, aldus Tirtsa Kamstra, wethouder Jeugd. 

Pleegouders gezocht

Vanaf de Week van de Pleegzorg loopt er in de Lekstroom regio de campagne ‘Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien!’. Met de wervingscampagne zetten we ons in om meer mensen te interesseren om pleegouder te worden. Heeft u interesse of kent u iemand die pleegouder zou willen worden? Kijk dan op www.eentweedethuis.nl voor meer informatie.