Werkatelier integrale aanpak personen met verward gedrag

“Mijn broer heeft psychoses...”, familie-ervaringsdeskundige Kitty van Elst deelde met ons haar ervaringen tijdens een Werkatelier op 1 april jl. Haar verhaal is een oproep om binnen de GGZ goed samen te werken met naastbetrokkenen.

“Mijn broer heeft psychoses...”, familie-ervaringsdeskundige Kitty van Elst deelde met ons haar ervaringen tijdens een Werkatelier op 1 april 2019. Haar verhaal is een oproep om binnen de GGZ goed samen te werken met naastbetrokkenen.
 
Het doel van het werkatelier was om gezamenlijk een integrale, sluitende en werkbare aanpak te ontwikkelen voor de problematiek rondom mensen met verward gedrag. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig tussen verschillende organisaties. Door de fusie van de gemeente Vijfheerenlanden is er veel gewijzigd in bestaande samenwerkingsverbanden. Dit maakt het extra belangrijk om opnieuw met elkaar te bekijken hoe er wordt samengewerkt en wie waarvoor verantwoordelijk is.
 
Professionals uit onder andere de sociale teams, politie, zorg, ambulance, GGZ, GGD, woningcorporaties en Veilig Thuis hebben in het werkatelier verbeterpunten geformuleerd voor het omgaan met personen met verward gedrag. Betere afhandeling van meldingen, gegevensuitwisseling, Crisiskaart en “wie doet wat” zijn verbeterpunten die momenteel worden uitgewerkt. Maya Smits helpt ons daarbij als ervaringsdeskundige. Het streven is dat er voor de zomer een verbeterplan ligt.

Heeft u vragen of ideeën over deze aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Riet van Loon via riet.loon@verinfo.nl.