Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door het college van de gemeente Vijfheerenlanden om hen te adviseren over de raadsvoorstellen op het gebied van het sociaal domein vanuit het oogpunt van de inwoners. Het gaat hierbij onder andere over de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.
Zij zijn hierbij onafhankelijk en kunnen naast gevraagd advies ook ongevraagd advies geven aan het college over onderwerpen in het sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een groep vrijwilligers die officieel geïnstalleerd is door het college als lid van de adviesraad.
Er is een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Contact

De Adviesraad Sociaal Domein komt graag in contact met de inwoners van Vijfheerenlanden. Mocht u vragen hebben over de Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet of andere onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn in het sociaal domein dan kunt u contact opnemen met:

Indien u interesse heeft in de adviesdocumenten kunt u dit opvragen bij het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein: ASD.Vijfheerenlanden@gmail.com of via de website van de Adviesraad Sociaal Domein.

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Rob Oosterman
  • Secretaris: Berry Verwijmeren
  • Penningmeester: Tonnie Jansen

Meer informatie