Over Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van bijna alle vormen van jeugdhulp. Preventie is daarbij belangrijk want voorkomen is beter dan genezen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van bijna alle vormen van jeugdhulp. Als gemeente hebben we de plicht om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een kind en een gezin. Preventie is daarbij belangrijk want voorkomen is beter dan genezen.

We gaan uit van de eigen kracht van uw gezin en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit uw sociale omgeving (familie, vrienden, buren bijvoorbeeld). Daarnaast kunt u bij verschillende organisaties terecht die een jongere of gezin kunnen ondersteunen en voorlichten. Daarvoor hoeft u geen contact met de gemeente op te nemen.

Hieronder een overzicht van deze organisaties:

Heeft u hulp nodig?

Als de lichte ondersteuning niet voldoende is om uw hulpvraag op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Zij helpen u verder.

Een (jeugd-)medewerker van het Sociaal Team neemt daarna contact met u op. Samen bekijkt u wat u zelf kunt doen om uw vraag om hulp op te lossen, welke andere voorzieningen u hierbij kunnen helpen en welke ondersteuning u vanuit de Jeugdwet nodig heeft. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een actieplan. Met dit actieplan kunt u een aanvraag voor jeugdhulp indienen. 

Het kan ook zijn dat de huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige u met uw vraag naar het Sociaal Team verwijst om hen mee te laten denken over wat uw kind of gezin nodig heeft. Wij werken met hen samen.

Zorgwetten

Wilt u informatie over de verschillende zorgwetten dan is er een digitale folder beschikbaar waarin eenvoudig wordt uitgelegd hoe de zorgwetten in elkaar zitten. De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden in de folder beschreven. Voor meer informatie én de folder kunt u kijken op de website van KansPlus.

Informatie

De Verordening Jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels vormen een regelgevend kader voor de uitvoering van de Jeugdwet voor alle jeugdige inwoners van Vijfheerenlanden. Tevens geeft de verordening de jeugdprofessionals van de sociale teams een juridische basis voor de uitvoering van de Jeugdhulp.