Persoonsgebonden budget Jeugd

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of ondersteuning kunt inkopen. Een pgb is een alternatief voor Zorg in natura.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of ondersteuning kunt inkopen. Een pgb is een alternatief voor Zorg in natura.

Samen met de (jeugd-)professional wordt gekeken welke aanbieder het beste past bij de hulp of ondersteuning die u nodig heeft. Als hieruit blijkt dat jeugdhulp in de vorm van een PGB in uw situatie het meest passend is, wordt u gevraagd om een begrotingsplan in te vullen. In het begrotingsplan staat welke zorg u met het pgb wilt inkopen, door wie u dit wilt laten uitvoeren en welke tarieven daarvoor gehanteerd worden.

Als u zorg inkoopt via een pgb, dan bent u opdrachtgever of werkgever. U sluit zelf contracten af. Dit doet u met een model zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank.

Welke soorten pgb zijn er?

Een pgb kan worden ingezet voor het inkopen van jeugdhulp via een jeugdhulpaanbieder. Ook kunt u het gebruiken voor het inkopen van een persoon uit het sociaal netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld (groot)ouders, broer of zus, vrienden of buren. Het Sociaal Team kijkt tijdens het gesprek met u of u voor een pgb in aanmerking komt.

PGB-test

Een voorwaarde voor de toekenning van het pgb is dat u een goede administratie van het pgb kan bij houden. Belangenvereniging Per Saldo heeft een pgb-test voor cliënten ontwikkeld. Vul de PGB-test op internet in en krijgt inzicht in de vaardigheden die u nodig heeft om een pgb te beheren. Ook ziet u in hoeverre u over deze vaardigheden beschikt.

Het pgb is toegekend, hoe gaat het verder?

  1. U sluit een zorgovereenkomst af met de zorgverlener(s) of aanbieder (s). Maak hiervoor gebruik van de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank;
  2. U stuurt de zorgovereenkomst op naar de SVB;
  3. U dient declaraties in bij de SVB. Dit kan op basis van een factuur, declaratie of vast maandloon;
  4. De SVB betaalt de zorgverlener of aanbieder;
  5. De SVB verzorgt het budgetoverzicht zodat u en de gemeente op ieder moment inzicht hebt in de uitgaven en het resterende budget.

Bijdrage in de kosten

Het is mogelijk dat u hulp inkoopt waarvan het tarief van de aanbieder hoger is dan tarief dat de gemeente vergoedt. Het kan zijn dat u dan moet bijdragen aan de kosten. Of dit in uw situatie het geval is en wat dat voor u betekent, bespreekt de (jeugd-) professional van het Sociaal Team met u.

Wil u weten hoe u een bijstorting in de kosten kan doen? Kijk dan op de website van de SVB.

Kijk voor meer informatie ook bij: