Lichte algemene ondersteuning

Over heel wat onderwerpen kunt u makkelijk informatie en advies inwinnen. Van vrijwilligerswerk tot dyslexie en hulp van de voedselbank, u vindt het op deze pagina.

 • Dementie

  Op verschillende plaatsen in Vijfheerenlanden worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en mensen die in hun omgeving met dementie te maken hebben.

 • Dyslexie

  Heeft uw kind moeite met lezen en schrijven? Denkt u dat uw kind dyslectisch is? De school van uw kind beantwoordt graag uw vragen.

 • Formulierenbrigade

  Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Of heeft u hulp nodig bij uw administratie? Leden van de Formulierenbrigade helpen u gratis.

 • Jongerenwerk

  Het jongerenwerk is er voor alle jongeren. Voor de meeste jongeren is het een basisvoorziening met een uitnodigend activiteitenaanbod. Voor ongeveer 20 procent van de jongeren is extra aandacht belangrijk.

 • Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)

  (GGD) voor de gemeente Vijfheerenlanden.

 • Jeugdgezondheidszorg

  De GGD Regio Utrecht zorgt samen met de ouders voor de zorg van kinderen van 0 tot 18 jaar.

 • Maaltijdservice

  Binnen de gemeente Vijfheerenlanden bestaan verschillende vormen van maaltijdvoorzieningen. Iedereen kan er gebruik van maken.

 • Mantelzorg

  U bent al mantelzorger als u 3 maanden lang minstens 8 uur per week voor iemand anders zorgt. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

 • NAH-Vraagwijzer

  De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

 • SamenDoen en St. Welzijn Vianen

  SamenDoen en Stichting Welzijn Vianen (SWV) zijn de twee organisaties in de gemeente Vijfheerenlanden die maatschappelijke ondersteuning bieden op vele gebieden.

 • SchuldHulpMaatje

  SchuldHulpMaatje biedt gratis hulp aan mensen met schulden. Ga met één van de maatjes aan de slag om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

 • Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld kan hulp bieden aan ouders om buitenschoolse activiteiten als schoolreisjes, sporten of muziekles te betalen voor hun kinderen.

 • Vervoer

  In Vijfheerenlanden zijn, naast het reguliere openbare vervoer, ook aanvullende vervoersdiensten beschikbaar.

 • Voedselbank

  De Voedselbank helpt mensen en gezinnen die niet genoeg geld hebben voor eten. U moet zich hier wel voor aanmelden.

 • Vrijwilligers

  Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Of bent u een organisatie die op zoek is naar vrijwilligers? Of bent u inwoner van Vijfheerenlanden die wel eens wat ‘burenhulp’ kan gebruiken? Kijk dan op deze pagina.