NAH-Vraagwijzer

De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning. De NAH-Vraagwijzer is gevestigd in Sociaal Lokaal Leerdam en werkt nauw samen met de o.a. de gemeente en Welzijnsorganisaties.

Inloopochtend

Iedere dinsdagochtend van 10 – 12 uur is er een NAH-inloopochtend in Verpleeghuis Lingesteyn aan het Lingesteynplantsoen 20 in Leerdam. Mensen met bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte, een hersenbeschadiging door een ongeluk of ziekte ontmoeten elkaar hier op een ontspannen manier. Ook mantelzorgers zijn welkom. U doet (nieuwe) sociale contacten op, gaat samen in gesprek en wisselt ervaringen uit. U vindt hier begrip, herkenning, ondersteuning en een luisterend oor. De toegang is € 1 inclusief koffie/thee.

Op elke 2e dinsdag in de maand is het de Dag van de beroerte en is er een workshop. Daarnaast worden regelmatig op zaterdag themabijeenkomsten georganiseerd.

Interesse? Kijk op de website www.nahvraagwijzer.nl voor onze activiteiten en kom gerust een keer langs. Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@nahvraagwijzer.nl.