Financiële wegwijzer

Deze wegwijzer geeft u inzicht in de beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een Financiële Wegwijzer samengesteld. Deze wegwijzer geeft u als inwoner inzicht in de beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente. De Financiële Wegwijzer wordt ook gebruikt als hulpmiddel om professionals en vrijwilligers te verwijzen naar de juiste organisatie. Zo helpt de wegwijzer professionals de weg te vinden binnen het Sociale Domein van de gemeente Vijfheerenlanden.

Categorieën

De wegwijzer is onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Inkomensregelingen volwassenen
  • Inkomensondersteuning
  • Inkomensondersteuning kinderen, jongeren & studenten
  • Financiën & administratie
  • Participatie, werk & stage
  • Organisaties
Inkomensregelingen volwassenen

Geen of laag inkomen

Uitkering UWV

Uitkering of aanvulling in het inkomen in het kader van de WW, Ziektewet, WAO, WIA, WAZ of loondoorbetaling bij ziekte de werkgever.
Informatie: UWV, www.uwv.nl, www.werk.nl, telefoon 0900 - 9294.

Uitkering Participatiewet

(Gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum of aanvullende bijstand. Voorwaarden: belanghebbende heeft beperkt of laag inkomen, beperkt eigen vermogen en kan niet direct aan het werk of terug naar school.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres op de pagina Uitkering aanvragen. Avres is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en schuldendienstverlening

Uitkering AOW / AIO

Woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW? Dan kunt u een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten (pensioen) of vermogen heeft. Deze aanvulling noemen we aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
Informatie: www.svb.nl, telefoon 030 - 264 9010 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.

Inkomensondersteuning

Bijzondere uitgaven - Bijzondere bijstand

Voorwaarden: kosten moet bijzonder en noodzakelijk zijn, worden niet vergoed als er sprake is van een andere voorliggende voorziening. Er dient onvoldoende draagkracht te zijn om de kosten zelf te voldoen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Bijzondere Bijstand.

Drie jaar of langer een individuele inkomenstoeslag

Bijdrage bij een langdurig minimum inkomen. Voorwaarden: drie jaar of langer een gemiddeld inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres Bij Langdurig Laag Inkomen.

Bijdrage voor activiteiten - Volwassenen Regionaal Declaratiefonds volwassenen

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Voor Sport, Cultuur en Onderwijs.

Lokale belastingen - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten.
Kijk voor meer informatie op onze pagina Kwijtschelding Gemeentebelastingen.

Toeslagen Huur

Huurtoeslag

Bijdrage in de huurkosten. Voorwaarden: laag inkomen en geen vermogen hoger dan het vrij te laten vermogen.
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543.

Woonkostentoeslag

Tijdelijke bijdrage in huurkosten in verband met plotselinge daling inkomen.Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Bijzondere Bijstand.

Toeslagen Zorg- Zorgtoeslag

Bijdrage in de kosten van zorgpremie. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen boven het vrijgestelde vermogen, enkel bij Nederlandse zorgverzekering.
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543

Ziektekostenverzekering - Collectieve en aanvullende ziektekostenverzekering

Zorgverzekering met aanvullende verzekering. Avres betaalt mee aan uw zorgverzekering. Meeverzekeren eigen risico is mogelijk. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Voorwaarden: een inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Zorgverzekering.

Extra kosten i.v.m. chronische ziekte/beperking - Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking

Bijdrage voor extra kosten in verband met chronische ziekte of beperking. Voorwaarden: een inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen. Individuele beoordeling per aanvraag.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres Bij Extra Kosten door Ziekte of Beperking.

Inkomensondersteuning kinderen, jongeren & studenten

Kosten voor kinderen - Kinderbijslag

Bijdrage voor de kosten van kinderen.
Informatie: Sociale Verzekeringsbank SVB, www.svb.nl.

Jonger dan 18 jaar - Kindgebonden Budget

Bijdrage in de kosten van kinderen (inkomensafhankelijk).
Informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543.

Kinderopvang - Kinderopvangtoeslag

Bijdrage in de kosten van geregistreerde kinderopvang.
Informatie:Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543.

Schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar

Indirecte studiekosten

Een bijdrage in de kosten van schoolgerelateerde activiteiten. Voorwaarden: kind(eren) jonger dan 18 jaar. Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV, www.leergeldav.nl, telefoon 0183 - 764 707.

PC-regeling

Een PC voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voorwaarden: Inkomen minder dan 130% van de geldende bijstandsnorm, geen vermogen boven het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV www.leergeldav.nl, telefoon 0183 - 764 707.

Activiteiten kinderen jonger dan 18 jaar - Regionaal Declaratiefonds

Bijdrage in de kosten voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden: kind(eren) jonger dan 18 jaar. Inkomen minder dan 130% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm en geen vermogen hoger dan het toegestane vermogen.
Informatie en verdere voorwaarden: Stichting Leergeld AV, www.leergeldav.nl, telefoon 0183 - 764 707.

Studeren

Studentenreisproduct

U kunt een studentenreisproduct krijgen als u een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit. Ook onder de 18.
Informatie: www.duo.nl.

Studiefinanciering

Als u mbo, hbo of universiteit doet, kunt u geld krijgen voor uw opleiding: studiefinanciering.
Informatie: www.duo.nl.

Financiën & administratie

Schulden - Schulddienstverlening

Hulp bij de aanpak van schulden.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Schulden; voor de inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vraagstukken/invullen - SamenDoen

Informatie: www.samendoen.expert, email: info@samendoen.expert, telefoon 0345 - 637 363, voor inwoners van de regio Leerdam en Meerkerk.

Digitale vaardigheden - Bibliotheek

Deelname is gratis en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Informatie: telefoon 085 - 483 5432, aanmelding via contactformulier.

Formulieren - Wijkwinkel/stichting Welzijn Vianen

Informatie: www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel, email:wijkwinkel@welzijnvianen.nl, telefoon 0347 - 344 365 voor inwoners van de inwoners regio Vianen e.o.

Beginnende schulden - Maatje Vijfheerenlanden

Informatie: www.maatjevijfheerenlanden.nl, email: administratie@maatjevijfheerenlanden.nl, telefoon 06 - 28 193 674.

Financiële educatie - Budgetcursus

Gratis budgetcursus waarin men leert om te budgetteren, begroten en te besparen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Budgetcursus of stuur een e-mail naar budgetHU@avres.nl.
Ook heeft de Avres een financiële jongerencoach voor Jongeren tot 27 jaar.

Online hulp bij Nibud

Tips over begroten, besparen en bezuinigingen.
Informatie: www.nibud.nl

Financiën

Schulden/beslagen

Informatie over schulden en loonbeslagen.
Informatie: www.schuldinfo.nl, www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Regelingen

Online informatie over landelijke regelingen.
Informatie: www.berekenuwrecht.nl.

Participatie, werk & stage

Jongeren

Buurtwerk - Jongerenwerk

Informatie: www.buurtwerk.nl/vijfheerenlanden.nl, email: info@buurtwerk.nl, telefoon 010 - 455 3799.

Jongerenloket

Kijk voor meer informatie bij het Jongerenloket van Avres, stuur een e-mail naar info@avres.nl of bel met 0183 - 650 200. Maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:30 uur. Vrijdag 9:00 - 12.00 uur.

Volwassenen

Avres

Kijk voor meer informatie op de website van de Avres bij Werk Zoeken, stuur een e-mail naar info@avres.nl of bel met 0183 - 650 200. Maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:30 uur. Vrijdag 9:00 - 12.00 uur.

Welzijn Vianen

Informatie: www.welzijnvianen.nl, email info@welzijnvianen.nl, telefoon 0347 - 374 097.

SamenDoen

Informatie: www.samendoen.expert, email: info@samendoen.expert, telefoon 0345 - 637 363, voor inwoners van de regio Leerdam en Zederik.

Organisaties

Voedselbank

U kunt een aanmelding bij de Voedselbank doen via een instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld via het Sociaal Team, Wijkwinkel Vianen, Maatje Vijfheerenlanden, SamenDoen of Vluchtelingenwerk.

Stichting urgente noden

Hulp bij urgente financiële problemen.
Informatie: www.sunlekstroom.nl, telefoon 06 - 83 073 131, e-mail: info@sunlekstroom.nl.

Parochiële Caritas Instelling

Noodfonds financiële steun.
Informatie: www.pcivijfheerenlanden.nl/onze-hulp/, telefoon 0347 - 373 197.

Sociaal Loket - (Sociaal Team)

Het Sociaal Loket is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800 - 5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

Vluchtelingenwerk

Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.
Informatie: www.vluchtelingenwerk.nl, email: info@vluchtelingenwerk.nl, telefoon 020 - 346 72 00 (landelijk telefoonnummer).

Inkomensgrens per maand, netto inkomen, zonder vakantiegeld
Norm 130% van
Alleenstaande (woont in instelling) € 464,88
Alleenstaande tot 21 jaar € 335,94
Alleenstaande, 21 of ouder € 1.360,75
Alleenstaande ouder, 21 of ouder € 1.634,50
Gehuwden/ samenwonenden, 21 jaar of ouder € 1.943,93
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.513,70
Gehuwden/ samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 2.050,54
Gehuwden (wonen in instelling) € 749,22