Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het doel van de Wmo is om u zo lang mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid. Hier vindt u informatie over de diverse onderwerpen waarmee we u kunnen helpen.

 • Over de Wmo

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om u zo lang mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid. Hier vindt u meer uitleg over de wet en onze werkwijze.

 • Hulpmiddelen

  Informatie over het lenen van tijdelijke hulpmiddelen voor korte of langere tijd.

 • Huishoudelijke ondersteuning

  Als u niet meer in staat bent zelf alles thuis te doen komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Hier leest u meer over de voorwaarden en de beschikbare ondersteuning.

 • Persoonsgebonden budget Wmo

  Informatie over het persoonsgebonden budget (Pgb), de verschillende soorten en het aanvragen van dit budget.

 • Vertrouwenspersoon Wmo

  Hier vindt u de contactgegevens van de vertrouwenspersoon en meer informatie over de onderwerpen die u kunt bespreken.

 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  In sommige gevallen kan beschermd wonen een oplossing zijn, in combinatie met zorg. De gemeente kan daarbij helpen.