Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In sommige gevallen kan beschermd wonen een oplossing zijn, in combinatie met zorg. De gemeente kan daarbij helpen.

24-uursopvang en beschermd wonen zijn bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder:

  • die wegens verslaving, psychische en/of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning in de nabijheid nodig hebben;
  • die dakloos zijn of dreigen te worden en te maken hebben met verslaving, psychische en/of psychosociale problemen; 

Behoort u tot een van deze groepen? Dan kan wonen in combinatie met zorg een oplossing zijn. U woont dan in een woning van een instelling, waar u 24 uur per dag een beroep op ondersteuning kunt doen.

Regionaal georganiseerd

De gemeente Vijfheerenlanden werkt regionaal samen voor het organiseren van beschermd wonen en 24-uursopvang. Dit doen we met de gemeente Utrecht en de gemeente Dordrecht. 

Waar kunt u zich melden? 

Professionele hulpverleners van de zogenoemde ‘Regionale Toegang’ besluiten of u in aanmerking komt voor beschermd wonen of 24-uursopvang. Zij kunnen uw situatie goed beoordelen.

Woont u in de voormalige gemeente Vianen? 

Dan kunt u terecht bij de Regionale toegang Utrecht. U kunt bellen naar 030 - 286 35 30. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar regionaletoegang@utrecht.nl.

Woont u in de voormalige gemeenten Leerdam of Zederik? 

Dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt bellen naar 078 - 770 89 10. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 

Aanvragen

Vaak is het verstandig dat u zich laat helpen bij uw aanvraag. Dit kan via het Sociaal Team. U kunt hiervoor bellen met het Sociaal Loket, 0800 - 5016.