Huishoudelijke ondersteuning

Als u niet meer in staat bent zelf alles thuis te doen komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Hier leest u meer over de voorwaarden en de beschikbare ondersteuning.

Wanneer u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat bent om thuis alles zelf te doen en hulp van familie, vrienden of kennissen niet meer voldoende is, komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken we naar welk resultaat bereikt moet worden, zoals:

  • een schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk)
  • beschikken over schone kleding
  • beschikken over boodschappen en maaltijden
  • zorg voor inwonende kinderen
  • organisatie van het huishouden (regievoering)
  • leren omgaan met het huishouden (instructie)

Dit resultaat leggen wij vast in een plan. Dit plan noemen we een 'individueel ondersteuningsplan'. Hierin staat ook welke activiteiten door de zorgaanbieder worden gedaan.
De zorgaanbieder bekijkt samen met u hoe dit resultaat het beste bereikt kan worden. U maakt daarover afspraken met de zorgaanbieder. Deze afspraken legt de zorgaanbieder ook vast in uw ‘individueel ondersteuningsplan'. 

Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we in ieder geval niet:

  • de zorg voor dieren
  • werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden
  • het samen drinken van een kop koffie
  • ramen lappen buiten

Voor de uitvoering van de ondersteuning heeft de gemeente contracten afgesloten met een aantal organisaties. U kiest zelf uw aanbieder. De gemeente geeft het besluit door aan de aanbieder van uw keuze.