Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In sommige gevallen kan beschermd wonen een oplossing zijn, in combinatie met zorg. De gemeente kan daarbij helpen.

24-uursopvang en beschermd wonen zijn bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder:

  • die wegens verslaving, psychische en/of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning in de nabijheid nodig hebben;
  • die dakloos zijn of dreigen te worden en te maken hebben met verslaving, psychische en/of psychosociale problemen; 

Behoort u tot een van deze groepen? Dan kan wonen in combinatie met zorg een oplossing zijn. U woont dan in een woning van een instelling, waar u 24 uur per dag een beroep op ondersteuning kunt doen.

Regionaal georganiseerd

De gemeente Vijfheerenlanden werkt regionaal samen voor het organiseren van beschermd wonen en 24-uursopvang. Dit doen we met de gemeente Utrecht en de gemeente Dordrecht. 

Waar kunt u zich melden? 

Professionele hulpverleners van de zogenoemde ‘Regionale Toegang’ besluiten of u in aanmerking komt voor beschermd wonen of 24-uursopvang. Zij kunnen uw situatie goed beoordelen.

Woont u in de voormalige gemeente Vianen? 

Dan kunt u terecht bij de Regionale toegang Utrecht. U kunt bellen naar (030) 286 35 30. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar regionaletoegang@utrecht.nl.

Woont u in de voormalige gemeenten Leerdam of Zederik? 

Dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt bellen naar (078) 770 89 10. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 

Aanvragen

Vaak is het verstandig dat u zich laat helpen bij uw aanvraag. Dit kan via het Sociaal Team. U kunt hiervoor bellen met het Servicecentrum Sociaal Domein, 0800- 5016.