Wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Vijfheerenlanden is door de minister van Binnenlandse Zaken doorgestuurd naar de Tweede Kamer voor behandeling. Dat betekent dat het herindelingsproces nog steeds volgens planning verloopt. En de herindelingsdatum van 1 januari 2019 wordt dan ook nog steeds gehaald. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. De verwachting is dat de behandeling in de Tweede Kamer voor de zomer van 2018 plaatsvindt.
De provincie Utrecht is blij dat de Raad van State het herindelingsadvies van de provincie positief heeft beoordeeld, waarmee ook de wens van de meerderheid van de gemeenteraadsleden is gevolgd voor wijziging van de provinciegrens.

Gedeputeerde Mariette Pennarts: ”Ik ben blij dat de Raad van State ons herindelingsadvies positief heeft beoordeeld. Ik zie de behandeling in de Tweede Kamer met vertrouwen tegemoet. Vijfheerenlanden is van harte welkom!”

Ambtelijke en bestuurlijke fusie
De drie fuserende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben ermee ingestemd om de ambtelijke organisaties per 1 januari 2018 samen te voegen. Op die manier zijn ze klaar voor de beoogde bestuurlijke fusie op 1 januari 2019. Ze willen bewoners, ondernemers, partners en medewerkers van deze gemeenten zo snel als mogelijk duidelijkheid geven. Daarom kijken de drie gemeenten uit naar een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel Vijfheerenlanden in de Eerste en de Tweede Kamer, zodat we 1 januari 2019 als nieuwe gemeente van start kunnen gaan.