Vijfheerenlanden-Beraad 12 december 2017

Datum/Tijd
Datum: 12/12/2017
Tijd: 19:30 - 22:00


Dinsdag 12 december 2017, Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond

agenda VHL-Beraad 171212
4.1 besluitenlijst VHL-Beraad 171018
5.1 verslag vergadering raadswerkgroep B en O 171009
5.2 brief Stuurgroep harmonisatie VHL 171107
5.2 rapportage harmonisatie VHL
5.3 kort verslag afstemmingsoverleg raadswerkgroepen 171116
5.4 brief griffiers 171129 vergaderschema VHL 2018
5.5 brief commissie BiZa TK 171124 wetsvoorstel herindeling VHL
6.1 voortgangsrapportage november 2017