Vijfheerenlanden-Beraad 18 oktober 2017

Datum/Tijd
Datum: 18/10/2017
Tijd: 19:30 - 22:00


Woensdag 18 oktober 2017, Raadzaal Stadhuis Vianen

Agenda Vijfheerenlanden-Beraad 171018
4.1 Besluitenlijst Vijfheerenlanden-Beraad 170919
5.1 Aanbiedingsbrief 171006 minister BZK aan voorzitter TK
5.2 Advies 170814 G. Jansen aan minister BZK
5.3 Persbericht gemeenten 171006 wetsvoorstel Vijfheerenlanden
5.4 Informatiebrief Vijfheerenlanden-Beraad kosten en dekking tijdelijke huisvesting NvA
5.5 Verslag raadswerkgroep Facilitair 31 mei 2017
5.6 Verslag raadswerkgroep Facilitair 21 september 2017
6.1 Voortgangsrapportage stoplichtmodel VHL oktober 2017
8.1 Aanbiedingsbrief Begrotingen 2018
8.2 Begroting 2018 BVO-VHL
8.3 Programmabegroting 2018 gemeente Leerdam
8.4 Programmabegroting 2018 gemeente Vianen
8.5 Programmabegroting 2018 gemeente Zederik