Vijfheerenlanden-Beraad 19 september 2017

Datum/Tijd
Datum: 19/09/2017
Tijd: 19:30 - 22:00


Dinsdag 19 september 2017, Raadzaal Stadhuis Vianen

Agenda Vijfheerenlanden-Beraad 170919
4.1 besluitenlijst VHL-beraad 170607
5.1 verslag vergadering raadswerkgroep Regelgeving 170412
5.2 verslag vergadering raadswerkgroep Bestuur en Organisatie 170522
5.3 verslag vergadering raadswerkgroep Regelgeving 170614
5.4 verslag vergadering raadswerkgroep Bestuurs en Organisatie 170626
6.1 voortgangsrapportage september 2017 (stoplichtnotitie)
7.0 voorstel raadswerkgroep B en O formatie griffie Vijfheerenlanden
7.1 Basisnotitie kaderstelling en inrichting griffie Vijfheerenlanden
7.2 Basisnotitie formatie griffie Vijfheerenlanden
7.3.1 Functiebeschrijving Griffier
7.3.2 Functiebeschrijving raadsadviseur en plv griffier
7.3.3 Functiebeschrijving raadsadviseur
7.3.4 Functiebeschrijving Communicatieadviseur Griffie
7.3.5 Functiebeschrijving Griffiemedewerker
7.4 Stappenplan werving beoogd griffier
8.0 VHL-Beraad-voorstel_Dienstverleningsconcept
8.1.1 Dienstverleningsconcept
8.1.2 Bijlagen Dienstverleningsconcept
8.2 Advies BOR dienstverleningsconcept aug 2017
8.3 presentatie dienstverleningsconcept 170904
9.0 VHL-Beraad-voorstel harmonisatie beleid en regelgeving
10.0 VHL-Beraad-voorstel koersdocument Sociaal Domein
10.1 Koersdocument Sociaal Domein 
presentatie Koersdocument Sociaal Domein 170916
11.0 Voorstel raadswerkgroep Toekomstvisie wijk- en kerngericht werken
11.1 notitie wijk- en kerngericht werken
12.0 Voorstel griffiers besturen als ware het één gemeente
12.1 notitie griffiers besturen als ware één gemeente