Vijfheerenlanden-Beraad 29 maart 2017

Datum/Tijd
Datum: 29/03/2017
Tijd: 19:30 - 21:30


Het Vijfheerenlanden-Beraad van 29 maart 2017 start om 19.30 uur in het stadhuis van Vianen. Zie onderstaand de agenda en de bijbehorende stukken van deze vergadering.
Het Vijfheerenlanden-Beraad is een openbare vergadering waarbij u van harte uitgenodigd bent om aanwezig te zijn.

Agenda VHL-Beraad 170329
Besluitenlijst VHL-Beraad 170201
4.1 Inspiratiereis 170314
5.0 kort verslag afstemmingsoverleg raadswerkgroepen 170307
5.1 verslag wg Toekomstvisie 270111
5.2 verslag wg Toekomstvisie 170222
5.3. verslag wg Bestuur en Organisatie 170220
5.4 verslag wg Regelgeving 170208
5.5 verslag wg Facilitair 161206
5.6 verslag wg Facilitair 170125
5.7 verslag wg Facilitair 170302
5.8 verslag wg Middelen 161206
5.9 verslag wg Middelen 170116
5.10 verslag wg Middelen 170302
5.11 overzicht ingediende zienswijzen herindelingsontwerp VHL
5.12 uitnodiging hoorzittingen herindeling PS Utrecht april 2017
6.1. 5e voortgangsnotitie VHL beraad 16 maart 2017
6.2 Voortgangsrapportage stoplichtmodel Vijfheerenlanden maart 2017
8.0 VHL-Beraad-voorstel P&nC-cyclus 2018-2021
8.1 Beslisdocument P&C-cyclus 2018 – 2021
9.0 VHL-Beraad-voorstel stavaza voorbereiding BVO
9.1 Presentatie BVO VHL-beraad 29032017 def
9.1 Presentatie BVO VHL-beraad 29032017 defdl
10.0 VHL-Beraad-voorstel herindelingsadvies
10.4 Reactie SG Herindelingsadvies VHL
11.0 VHL-Beraad-voorstel herindelingsontwerp Alblasserwaard 11.1 herindelngsontwerp op weg naar Alblasserwaard
11.2 zienswijze herindelingsontwerp Alblasserwaard