Vijfheerenlanden-Beraad 7 juni 2017

Datum/Tijd
Datum: 07/06/2017
Tijd: 19:30 - 21:30


Woensdag 7 juni 2017, Raadzaal Stadhuis Vianen

Agenda VHL-Beraad 170617
1.1 Vergaderschema 2de halfjaar 2017 
4.1 besluitenlijst vergadering VHL-Beraad 170329
5.1 brief GS Utrecht 170426 aanBZK herindelingsadvies
5.2 verslag vergadering raadswerkgroep Bestuur en Organisatie 170320
5.3 verslag vergadering raadswerkgroep Facilitair 170406
5.4 verslag vergadering raadswerkgroep Middelen 170413
5.5 verslag vergadering raadswerkgroep Toekomstvisie 170426
5.6 intentieverklaring Grenzeloos Samenwerken A enV
6.1 voortgangsnotitie in PvA nr. 6 d.d. 24 mei 2017
6.2 voortgangsrapportage mei 2017
6.3 brief BZK 170531 aanstelling adviseur Vijfheerenlanden
7.0 VHL-Beraad-voorstel Bedrijfsvoeringsorganisatie
7.1 bijlage presentatie Bedrijfsvoeringsorganisatie
7.2. bijlage GR Bedrijfsvoeringsorganisatie VHL
7.3 bijlage concepttekst raadsvoorstel individuele gemeenten
8.0 VHL-Beraad-voorstel huisvestingsonderzoek Vijfheerenlanden
8.1 huisvestingsonderzoek Vijfheerenlanden V 1.3 170519
9.0 VHL-Beraad-voorstel Kadernota 2018-2021
9.1 Kadernota 2018-2021 Veelzijdig en veelkleurig
brief SG VHL 170531 behandelvoorstel KN 2018 in VHL-Beraad