Vijfheerenlanden-Beraad 5 juni 2018

Datum/Tijd
Datum: 05/06/2018
Tijd: 19:30 - 23:30


Dinsdag 5 juni 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 5 juni 2018

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 5 juni 2018

3. Spreekrecht publiek
De heer Ed de Groot, directeur van LEKSTEDEwonen, spreekt in op agendapunt 8.1.
De heer Tjapko van Dalen, directeur van KleurrijkWonen, spreekt in op agendapunt 8.1.
Mevrouw Elisabeth Terborg, directeur-bestuurder van FienWonen, spreekt in op agendapunt 8.1.
De heer Arie Baauw, voorzitter huurdersberaad LEKSTEDEwonen, spreekt in op agendapunt 8.1.

Toelichting:
• Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens 088 5997095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 8 mei 2018

5. Vaststelling van de voortgangslijst van het VHL-Beraad

6. Ingekomen stukken
6.1 Belasting in of uitbesteden

7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

8. Bespreekpunten

8.1 Woningmarktregiokeuze
Bijlage 1 Adviesrapport Regiokeuze Vijfheerenlanden
Bijlage 2 Presentatie 5 juni Regiokeuze Vijfheerenlanden
8.2 Regionaal Maatschappelijke Agenda AV
Bijlage 1 Aanbiedingsbrief RMA en toekomstige regionale samenwerking 2018-04-19
Bijlage 2 Brief Advies RMA en Organisatie Grenzeloos Samenwerken 06-02-2018
Bijlage 3 Organisatie Regionale Samenwerking vanaf 1-1-2019
Bijlage 4 Overzicht adviezen mbt de 15 opgaven uit de RMA 30-04-2018
8.3 Raadswerkgroepen op weg naar Vijfheerenlanden
Bijlage 1 Stand van zaken raadswerkgroepen VHL

9. Rondvraag en sluiting

10. VHL plein
Gespreksleider: Berry Verwijmeren
Agenda: Plan van aanpak projectleider Gemeenschappelijke Regelingen
Presentatie plan van aanpak GR-en

Opmerking:

De vergadering is ook live te beluisteren op de website van Vianen.