Vijfheerenlanden-Beraad 7 december 2016

Datum/Tijd
Datum: 07/12/2016
Tijd: 19:30 - 23:00


Bekijk hier de documenten van het overleg.

Agenda vhl-beraad 161207
Besluitenlijst vhl-beraad 161020
Contourenschets voorlopig vastgesteld sg 15 november 2016
Indeling raadswerkgroepen
Informatiebeleidsplan 2018_2020 Vijfheerenlanden_v1-1
Notitie code samen projectscenarios
Notitie financiele effecten-optie 3
Notitie inzake besluitvorming vhl-beraad
Notitie pfverdeling tbv vhl beraad
Notitie vormen gemeenschappelijke regelingen
Positionpaper definitieve versie mei 2016
Bor-advies
Reactie bor advies 171116
Uitgangspuntennota dienstverlening
Vhl-voorstel contourenschets
Vhl-voorstel i-visie
Vhl-voorstel procedure herindelingsontwerp
Vhl-voorstel projectscenarios
Vhl-voorstel uitgangspunten dienstverlening
3e voortgangsnotitie vhlberaad dd 25112016
Vhl-voorstel vergaderschema en taakverdeling griffiers
Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden