Vijfheerenlanden-Beraad 1 februari 2017

Datum/Tijd
Datum: 01/02/2017
Tijd: 19:30 - 21:30


Op 1 februari 2017 vindt er een Vijfheerenlanden Beraad plaats vanaf 19.30 uur op het stadhuis in Vianen. Zie hieronder de stukken die bij deze vergadering horen.

Agenda VHL-Beraad 170201
Besluitenlijst VHL-Beraad 161207
5.1 4e voortgangsrapportage VHL Beraad 170120
5.2 Stoplichtnotitie VHL-beraad januari 2017
7.1 Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden
Voorstel zienswijze herindelingsontwerp
7.2.informatienota SG bij herindelingsontwer
7.3 Raamwerk zienswijze herindelingsontwerp
7.4 Impressie informatiebijenkomst Vianen 161215
7.5 Impressie informatiebijeenkomst Leerdam 161219
7.6 Impressie informatiebijeenkomst Ameide 161220
7.7 brief colleges aan gemeente Giessenlanden 170111
7.7 brief colleges aan gemeente Gorinchem 170111
7.7 brief colleges aan gemeente Molenwaard 170111
7.8 Notulen raadsbijeenkomst Leerdam 170119
7.8 Notulen raadsvergadering Vianen 170117
7.8 Notulen raadsbijeenkomst Zederik 160123
7.9 zienswijze gemeente Zeist 170110
8.1 Projectbegroting Vijfheerenlanden 2017
Voorstel projectbegroting Vijfheerenlanden 2017