Bekendmaking provinciekeuze in wetsvoorstel

Om te bepalen of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in Zuid-Holland of in Utrecht komt te liggen, heeft minister Plasterk adviseur Jansen gevraagd om hier advies over te geven. Het advies dat de heer Jansen deze zomer aan de minister geeft, wordt volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vooralsnog niet openbaar gemaakt. De heer Jansen is op dit moment in de eindfase van zijn adviesopdracht. Zijn conclusie geeft hij aan de minister die dit in beraad neemt alvorens een wetsvoorstel op te stellen. Het ministerie geeft begin september meer duidelijkheid over de vervolgstappen in het herindelingsproces Vijfheerenlanden.