Besluitvorming definitieve huisvesting Vijfheerenlanden door nieuw bestuur

Leerdam, Vianen en Zederik vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Vooruitlopend daarop gaan de drie ambtelijke organisaties per 1 januari 2018 samen. De gezamenlijke colleges van de drie gemeenten hebben vorm gegeven aan de tijdelijke huisvesting. Ook besloten zij vandaag om de definitieve huisvesting te laten bepalen door de nieuwe burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting start deze gemeente Vijfheerenlanden bestuurlijk op 1 januari 2019. Het Vijfheerenlanden-Beraad werd vandaag van het huisvestingsbesluit op de hoogte gebracht.

Vanaf 1 januari 2018 werken de drie ambtelijke organisaties achter de schermen alsof ze al één gemeente zijn. Aan de balie is hier het komende jaar nog niets van te merken. Bezoekers aan de balie kunnen alle zaken hier blijven regelen die zij gewend zijn. Wel bieden we u vanaf volgend jaar al een uitgebreidere dienstverlening aan. Het Vijfheerenlanden-Beraad ging vandaag akkoord met het dienstverleningsconcept Vijfheerenlanden.

Tijdelijke huisvesting
In 2018 starten met de nieuwe, ambtelijk gefuseerde organisatie zonder daar de huisvesting op aan te passen, was voor de drie besturen geen optie. Om beter aan te sluiten op wensen en behoeften van bewoners gaat de organisatie anders werken. In zelforganiserende, kleinere teams met de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Bewoners vragen steeds vaker oplossingen op maat, niet tussen 9.00 en 17.00 uur en niet op het gemeentehuis. Werken in teams en dichterbij onze klanten vereist andere werkplekken. Daar zullen de gemeentehuizen tijdelijk op worden aangepast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het realiseren van flexibele werkplekken en ruimtes waar teams bij elkaar kunnen zitten.