Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden 2018

In de tabellen hieronder treft u de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden 2018. Deze werden op vrijdag 23 november om 10 uur in Partycentrum Het Dak bekend gemaakt in een openbare zitting van het Centraal Stembureau onder leiding van voorzitter burgemeester Bruinsma.

 
Partij Aantal stemmen Aantal zetels
CDA 4.045 7
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 3.426 5
VHL Lokaal 3.048 5
ChristenUnie 2.345 4
VVD 2.266 3
Democraten 66 (D66) 2.239 3
Partij van de Arbeid (PvdA) 1.742 3
GroenLinks 884 1
Totaal 19.995 31
 
Verkiezingen 2018 Aantal stemmen
Aantal stemgerechtigden 43.401
Opkomst 20.087
Blanco stemmen 42
Ongeldige stemmen 50
Opkomstpercentage 46,28%

Aantal stemmen per persoon en per stembureau

Het aantal stemmen per kandidaat  en de verdeling van de zetels kunt u vinden in de bijlage Proces-verbaal P22-2. In de tweede en derde bijlage staan het aantal stemmen per stembureau op respectievelijk partijniveau en persoonsniveau.

Proces-verbaal P22-2 Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Vijfheerenlanden- na hertelling
Stemmen per stembureau Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Vijfheerenlanden
Stemmen per stembureau per kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2018