Educatiecentrum Eneco strijkt neer in Vijfheerenlanden

Binnenkort wordt het Eneco Lab – een interactief educatiecentrum over duurzame energie – opgebouwd bij het nieuwe windmolenpark Autena in de gemeente Vianen. Eerder stond het Lab bij een windmolenpark in Etten-Leur en in Amsterdam. Daar hebben in 4 jaar tijd bijna 10.000 leerlingen van groepen 7 en 8 uit heel Nederland een programma gevolgd over windenergie. Het doel van het Lab is kennis van duurzame energie op inspirerende wijze te delen en te laten beleven.

Lerend beleven voor basisschoolscholieren

Het lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met Podium die de kennis van Eneco vertaald hebben naar interactief lesmateriaal voor 10 tot 12 jarigen. Het sluit aan op een aantal belangrijke door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geformuleerde leerdoelen. Op een inspirerende manier leren leerlingen van groep 7, 8 en brugklassers in het Lab alles over de verschillende vormen van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook mogen de leerlingen zelf aan de slag met het opwekken van zonne- en windenergie, worden ze uitgedaagd in een modelhuis gedurende een fictieve dag zo zuinig mogelijk met energie om te gaan en kan er een kijkje genomen worden bij de nieuwe windmolens op het terrein. Naast duurzame energiebronnen komen ook onderwerpen als innovatie, energiebesparing en het toekomstige energienet komen aan bod in het lesprogramma.

Investeren in verduurzaming en educatie

Wethouder duurzaamheid Frank Meurs van Vianen heeft zich ingespannen om het educatie Lab naar Vianen te halen. “De komst van het lab naar Vianen is de kroon op de vele duurzaamheidsinitiatieven die onze gemeente en de inwoners en bedrijven de afgelopen jaren ontplooid hebben.”

Gemeente Vijfheerenlanden i.o.

De komst van het Lab naar Vijfheerenlanden is een prachtige manier om de nieuwe gemeente op de duurzaamheidskaart te krijgen. Nog veel belangrijker echter is dat duizenden kinderen al op jonge leeftijd de voordelen en het belang van duurzame energie leren kennen. Vijfheerenlanden wordt per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente, bestaande uit de huidige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik. Een van de speerpunten van deze gemeente is duurzaamheid. Het educatie Lab kan nog meer vorm geven aan die belangrijke doelstelling.

Nieuw schooljaar

Het Eneco Lab komt naast het nieuwe windmolenpark Autena, dat de gemeente en Eneco afgelopen april officieel geopend hebben. Het terrein wordt de komende periode gereed gemaakt. Het Lab opent naar verwachting haar deuren aan het begin van het nieuwe schooljaar. Alle bassischolen en brugklassen in Vijfherenlanden ontvangen voor de zomervakantie meer informatie over het Eneco Lab.