Waar staat het fusieproces

Fusie touw

De provincie Utrecht schreef het Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en zette de beoogde fusiedatum op 1 januari 2019. Provinciale Staten stelden het herindelingsadvies vast en op 26 april 2017 werd het verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel ‘Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik’ en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De commissie riep inwoners, bedrijven en organisaties op om tot vrijdag 22 december 2017 schriftelijk te reageren op dit wetsvoorstel. Op dit moment neemt de commissie de ingekomen zienswijzen in behandeling en kijkt hoe ze het verder wil agenderen.

Kijk voor alle stukken op deze website en op de website van de provincie Utrecht.