Geert Jansen benoemd tot adviseur Vijfheerenlanden

Onderstaand bericht is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: