Gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden i.o.

Persoon in een rolstoel

Het Gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden in oprichting plaatst vanaf nu geregeld een column over onderwerpen waar ze zich mee bezig houden. Dit keer vragen ze uw aandacht voor het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

VN Verdrag

Het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap is in 2016 bekrachtigd door de Tweede Kamer. In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een langdurige ziekte, aandoening of handicap.
Het verdrag heeft als uitgangspunt dat iedereen de mogelijkheid heeft om op gelijke voet deel te nemen aan de samenleving. Een toegankelijke omgeving is daarbij een basisvoorwaarde. Hoe toegankelijker de omgeving hoe minder speciale voorzieningen er nodig zijn om mee te kunnen doen.
Het VN-verdrag is niet vrijblijvend, want er is door de overheid geld beschikbaar gesteld en binnen 2 jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden gaat op 1 januari officieel van start. Wij zijn nu al in gesprek met de beleidsafdeling Sociaal Domein van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden (zij werken voor de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik). Zij werken aan een uniform beleid voor de nieuwe gemeente.
Op dit moment bekijken we gezamenlijk in hoeverre het huidige beleid voldoet aan het VN-verdrag en wat er nog nodig is zodat iedereen op een gelijkwaardige manier aan de maatschappij kan deelnemen.

Ambassadeur

U kunt zich voorstellen dat de uitwerking van dit verdrag een gedegen voorbereiding vergt en dat er heel wat aanpassingen plaats moeten vinden wil iedereen gelijkwaardig kunnen meedraaien in de huidige maatschappij. Daar zet het Gehandicaptenplatform zich voor in. Eric Grip is, behalve lid van Gehandicaptenplatform, ambassadeur van het VN- verdrag. Zijn taak is om de (toekomstige) gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden een handvat aan te reiken, advies te geven, het VN-verdrag te promoten en vanuit het Gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden i.o. de voortgang te bewaken.
We houden u via onze column op de hoogte.

Doe mee!

Het Gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden wordt een adviesraad van de nieuwe gemeente. Daarvoor hebben we mensen nodig die hun schouders eronder willen zetten om de belangen van deze groep mensen te behartigen.
Wilt u meedoen dan bent u van harte welkom. Neem contact op met Hans Stekelenburg via 06 3701 1630, als u meer informatie wilt.