Gemeente Vijfheerenlanden is een feit

Na een intensief traject tussen de drie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik om te komen tot de gemeente Vijfheerenlanden lag de besluitvorming vanaf het voorjaar in Den Haag bij de Tweede en Eerste Kamer. Dinsdagavond 10 juli heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de drie gemeenten te fuseren tot Vijfheerenlanden. Na publicatie in de Staatscourant is de wet om te komen tot de herindeling Vijfheerenlanden definitief.

Bouwen aan Vijfheerenlanden

De drie burgemeesters zijn erg verheugd met dit besluit: “Na een voorbereiding van drie jaar zijn we in januari al gestart met een ambtelijke samenwerking. Het is de kroon op de inzet van al onze collega’s dat nu ook de wettelijke procedure afgerond is. We kunnen nu verder bouwen aan de gemeente Vijfheerenlanden.”
De volgende stap om te komen tot een nieuwe gemeente zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november aanstaande. U kiest dan als bewoner de nieuwe gemeenteraad Vijfheerenlanden.

Wat verandert er voor u?

De dienstverlening van de drie gemeenten is vanaf 1 januari 2018 al samen gevoegd. Voor u verandert er nu niets. We informeren u in het najaar verder over de ontwikkelingen om te komen tot Vijfheerenlanden.

Noteert u al wel in uw agenda dat er 21 november verkiezingen zijn?