Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Burgemeester Bruinsma ondertekent het Proces-verbaal na de hertelling van de stemmen verkiezingen gemeenteraad Vijfheerenlanden Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezing Vijfheerenlanden - Woensdagochtend 12 december zijn de stemmen van twee stembureaus herteld. Uit de hertelling is gebleken dat inderdaad een aantal stemmen bij een verkeerde persoon op de kieslijst is komen te staan. Hierdoor is Nald Rietbergen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekomen. Hij neemt de raadszetel van André van der Leest Lees meer...
persconferentie coalitie; fractievoorzitters en informateur Advies informateur: coalitie CDA-ChristenUnie-VVD-PvdA-D66 - Op 21 november 2018 vonden de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden plaats. Enkele dagen daarna startte het proces van coalitievorming. Het proces van coalitievorming bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel, de informatiefase, hebben de fractievoorzitters van de acht aan de verkiezingen deelnemende partijen informateur Lees meer...
Overzichtsfoto van het tellen van de stemmen Mogelijk hertelling stemmen Vijfheerenlanden - De verkiezingsuitslag van de gemeente Vijfheerenlanden is voor enkele kandidaten aanleiding tot twijfel over de juistheid van het aantal stemmen dat zij behaald hebben. Er is gerede twijfel over de telling van voorkeursstemmen op kandidaatsniveau en betreft het aantal stemmen op één kandidaat op 2 stembureaus van 2 verschillende partijen. Lees meer...
Nu de stemmen geteld zijn… - Nu de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen geteld zijn gaan we de volgende stap richting de gemeente Vijfheerenlanden in. Waarnemend burgemeester Na de verkiezingen gaan de fractievoorzitters in gesprek met de Commissaris van de Koning (CdK) van Utrecht. Hij zal met de fractievoorzitters in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden Lees meer...
Coalitievorming; Gemeentebestuur Vijfheerenlanden; Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Ad de Regt informateur coalitievorming Vijfheerenlanden - Op 21 november 2018 hebben de inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden gestemd voor de raad van hun nieuwe gemeente. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, start het proces van coalitievorming. Het proces van coalitievorming bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt begeleid door een informateur. De informateur Lees meer...
Persoon die een bord vasthoudt waarop staat 'uitnodiging' Persmoment verkiezingsproces - Op 21 november 2018 hebben de inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden gestemd voor de raad van hun nieuwe gemeente. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, start het proces van coalitievorming. Morgen, zaterdag 24 november om 10.00 uur, vindt er in het gemeentehuis van de gemeente Zederik, Prinses Marijkeweg Lees meer...
Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden 2018 - In de tabellen hieronder treft u de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden 2018. Deze werden op vrijdag 23 november om 10 uur in Partycentrum Het Dak bekend gemaakt in een openbare zitting van het Centraal Stembureau onder leiding van voorzitter burgemeester Bruinsma.   Partij Aantal stemmen Aantal Lees meer...
Man die een bordje vasthoudt met de tekst: Definitieve verkiezingsuitslag Bekendmaking definitieve verkiezingsuitslag - Op woensdag 21 november 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen voor gemeente Vijfheerenlanden plaats. Tijdens een feestelijke uitslagenavond zijn de voorlopige resultaten van de verkiezingsdag bekend gemaakt. Een voorlopige uitslag, omdat deze uitslag alleen duidelijk maakt hoeveel stemmen er per partij zijn uitgebracht. Op donderdag 22 november zijn de stemmen per persoon Lees meer...
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Op woensdag 21 november 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen voor gemeente Vijfheerenlanden plaats. In de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben 20.004 mensen een geldige stem uitgebracht. Het opkomstpercentage is 46%. In het overzicht treft u de voorlopige uitslagen op partijniveau van de verkiezingen voor de gemeenteraad van gemeente Vijfheerenlanden. Lees meer...
Borden met daarop de acht partijposters Stemmen, een prachtig recht - Nog een paar dagen en dan is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een bijzondere dag. Niet alleen omdat na deze dag duidelijk wordt welke kandidaat-raadsleden u in de gemeenteraad gaan vertegenwoordigen, maar ook omdat er een mooie periode wordt afgesloten. Een periode waarin wij vol overgave Lees meer...
Detail van de stempas waarop de datum 21 november 2018 staat Stempas - Met de stempas en uw identiteitsbewijs kunt u op woensdag 21 november 2018 van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs Om te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. Deze Lees meer...
Logo Kieswijzer; gemeente Vijfheerenlanden Bepaal uw stem: doe de stemwijzer! - Sinds afgelopen 17 oktober kunt u de Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden 2018 doen. Een handig hulpmiddel om te kijken hoe uw mening over belangrijke onderwerpen overeenkomt met die van de politieke partijen. Vul de stemwijzer in op www.gemeentekieswijzer.nl/Vijfheerenlanden.
Foto van een stempas en volmachtsbewijs Kunt u niet stemmen? Machtig iemand anders! - Als u op de verkiezingsdag niet zelf uw stem uit kan brengen, dan kunt u iemand anders dat voor u laten doen. U geeft die persoon dan een volmacht om namens u te stemmen. Zo gaat uw stem niet verloren! Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam Lees meer...
Foto van de container waar de stembiljetten in gedaan worden met op de achtergrond een persoon in het stemhokje Stembureaus gemeente Vijfheerenlanden - U kunt stemmen op één van de 27 stembureau's in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Die zijn op 21 november van 07.30 tot 21.00 uur geopend. Alle stembureaus in Vijfheerenlanden zijn rolstoeltoegankelijk Kijk hier voor de locaties van de stembureau's
Foto van de voorkant van het stadskantoor in Leerdam Informatie over gemeenteraadsverkiezingen - In het gemeentehuis van Leerdam, bij het team Verkiezingen, kunt u alle informatie verkrijgen over de verkiezingen. Het bezoekadres is: Dokter Reilinghplein 1 te Leerdam. Het team Verkiezingen is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 12.30 uur via 088 599 7000. Het e-mailadres is verkiezingen@vijfheerenlanden.nl Lees meer...
Verkeersborden met een vraagteken Veel gestelde vragen - Vragen en antwoorden herindelingsverkiezing 21 november 2018 1. Wanneer vinden de verkiezingen plaats? Op woensdag 21 november 2018. 2. Wanneer krijg ik mijn stempas? Als u kiesrecht heeft, dan krijgt u uiterlijk 7 november 2018 automatisch uw stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente Lees meer...
Foto van burgemeester Tjerk Bruinsma Verkiezingskoorts? - Weet u al wie uw stem krijgt? Woensdag 21 november kunt u mee bouwen aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. U heeft misschien al een of meer verkiezingsdebatten gevolgd of de Kieswijzer ingevuld om te bepalen op wie u wilt gaan stemmen. Door te stemmen geeft u aan Lees meer...
Slotdebat op 14 november 2018 - Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd. Uniek De Lees meer...
microfoon Laagdrempelige verkiezingsavond 12 november - Vanaf 1 januari 2019 worden de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen samen één nieuwe gemeente. Deze gemeente heet de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden krijgt een gemeenteraad. De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen voor de gemeente. Op 21 november 2018 worden hiervoor verkiezingen gehouden. Iedereen van 18 jaar of ouder mag dan gaan Lees meer...
6 verschillende microfoons Verkiezingsdebat op 9 november 2018 - Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd. Uniek De Lees meer...
Debatten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - Afgelopen maandagavond (29 oktober) vormde Huis het Bosch in Lexmond het decor van het eerste politieke debat in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 21 november 2018. Deze avond draaide rondom de vraag: hoe ondernemend is de gemeente Vijfheerenlanden? Aan de hand van een aantal stellingen, waarbij zaken als duurzaamheid, Lees meer...
Logo van het Kieskompas Kieskompas gemeenteraadsverkiezingen gemeente Vijfheerenlanden - Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd. Keuzemenu Het Lees meer...
6 verschillende microfoons Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd. In de Lees meer...
6 verschillende microfoons Economisch debat op 29 oktober 2018 - Hoe ondernemend is Vijfheerenlanden? Om die vraag te beantwoorden organiseert Ondernemend Vijfheerenlanden in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 een economisch debat. Het debat vindt plaats op 29 oktober 2018 in Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond. Onder leiding van André Krouwel (kieskompas.nl) zullen de Lees meer...
Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen - Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 21 november 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten Lees meer...
Man en een vrouw die elkaar de hand schudden Kick-off bijeenkomsten gemeenteraadsverkiezingen - Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd. Elke stem Lees meer...
21 november gemeenteraadsverkiezingen - Op woensdag 21 november kunt u stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze verkiezing wordt gehouden, omdat de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen op 1 januari a.s. samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden worden. Gemeenteraad De nieuwe gemeenteraad bestaat straks uit 31 leden. Na de verkiezingen bepalen de gekozen Lees meer...
Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing - Op maandag 8 oktober 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden plaats. Met alle partijen, waarvan bekend is dat deze mee willen doen, is reeds contact gelegd. Overige geïnteresseerde partijen worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met het team verkiezingen Lees meer...