Het haalbaarheidsonderzoek en raadsvoorstel

Code Samen deed onderzoek naar de haalbaarheid van het samengaan van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In het rapport ‘Richting Vijfheerenlanden’ staan de resultaten van dat onderzoek beschreven.

Hieronder vindt u het volledige haalbaarheidsonderzoek, inclusief een aparte bijlage. U kunt ook het onderzoek in samengevatte vorm downloaden. Tevens is het concept raadsvoorstel opgenomen, dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik.

Haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden BIJLAGE

Haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden RAPPORTAGE

Raadsvoorstel concept

Samenvatting haalbaarheidsonderzoek