Herindeling Vijfheerenlanden van start

Logo gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik zijn dinsdagavond 10 november akkoord gegaan met de drie beslispunten: 1. om kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek, 2. te herindelen en 3. te streven naar herindeling per 1 januari 2018. De besluiten van de drie gemeenteraden markeren een bijzonder moment. De drie gemeenten hebben op eigen initiatief en in goede harmonie gewerkt aan dit besluit. De drie gemeenteraden hebben geen eensluidend besluit genomen over de provincie.

Besluitvorming

Deze besluiten zijn een gevolg van het proces dat de drie gemeenten de afgelopen jaren hebben doorlopen na het advies van commissie Schutte. In de strategische verkenning hebben veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven herindeling met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik logisch te vinden. De colleges van Leerdam, Zederik en Vianen hebben de afgelopen maanden een goede basis gelegd voor een toekomstbestendige gemeente die voor de lange termijn op haar taken is berekend.

Een ruime meerderheid van de raadsleden staat achter het raadsadvies en heeft gekozen voor herindeling per 1 januari 2018. De drie gemeenten doen een verzoek aan de provincies om een herindelingsontwerp op te stellen. Een meerderheid van de raadsleden stemde voor de provincie Utrecht. In de gemeente Zederik was een meerderheid van stemmen voor de provincie Zuid-Holland.

Vijfheerenlanden is van oudsher met elkaar verbonden. Nu tot herindeling besloten is, kunnen de drie gemeenten zich gaan richten op de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden: een prachtig gebied in het hart van Nederland met volop kansen voor economie, toerisme, wonen en recreatie. Groot genoeg om de taken van de toekomst op niveau uit te voeren én dichtbij inwoners en kernen te blijven staan.

Arhi-procedure

Nu de gemeenteraden hebben besloten tot herindeling treden de procedures van de Wet arhi in werking. De gemeenten gaan nu deze besluiten genomen zijn aan de slag met de ontwikkeling van het profiel van de organisatie.