Herindelingsadvies naar BZK

De provincie Utrecht heeft het herindelingsadvies voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden op 26 april 2017 verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk. Vanaf nu ligt de besluitvorming bij de landelijke politiek. De minister is gevraagd om een wetsontwerp te maken over het samengaan van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast ligt er het verzoek om Utrecht als vestigingsprovincie aan te wijzen voor deze nieuwe gemeente. Alle meegestuurde stukken zijn te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Het wetsontwerp wordt vervolgens behandeld in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De drie gemeenten fuseren ambtelijk al op 1 januari 2018 en hopen op 1 januari 2019 officieel te kunnen starten als gemeente Vijfheerenlanden.