Huisvestingsvoorstel naar VHL-Beraad

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt een moderne en innovatieve gemeente. Het gaat om verbinding. Verbinding tussen samenleving en gemeente, in de samenleving zelf, binnen de ambtelijke organisatie en bestuur. Onze ambitie is een wendbare, ambtelijke organisatie zonder kokers en hinderlijke structuren. Met medewerkers die actief de verbinding met de samenleving en met elkaar zoeken vanuit de opgaven en inhoudelijke doelen die ertoe doen. Een platte organisatie met weinig management. Om dit ideaalbeeld te bereiken, zijn goede huisvestings- en ICT-voorzieningen nodig. Idealiter op 1 locatie. Om dat dat op korte termijn onmogelijk en te vergaand is, heeft de stuurgroep Vijfheerenlandenlanden besloten voor huisvestiging in de stadskantoren in Leerdam en Vianen met als pilot servicepunten in onder andere de dorpshuizen van Ameide, Lexmond en Meerkerk. Op deze servicepunten kunnen bewoners een ontmoeting hebben met medewerkers van de gemeente.

Op 7 juni adviseert het Vijfheerenlanden-Beraad over het tijdelijke huisvestingsvraagstuk voor de ambtelijke fusie-organisatie per 1 januari 2018.

Bestuurlijk hopen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik op 1 januari 2019 te kunnen fuseren. Dit is afhankelijk van de besluitvorming bij de rijksoverheid. Ambtelijk werken de drie organisaties ‘als ware het één gemeente’ samen vanaf 1 januari 2018. Het voorstel aan het Vijfheerenlanden-Beraad is om dit ambtelijk voorlopig vanuit Leerdam en Vianen te doen. Door daarnaast servicepunten te maken, kunnen bewoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden kiezen uit meerdere locaties om ambtenaren te ontmoeten. Deze servicepunten zouden bijvoorbeeld in bestaande locaties (dorpshuizen) kunnen komen in Lexmond, Meerkerk en Ameide. Overigens voorziet het nieuwe dienstverleningsconcept erin om de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de bewoner te organiseren. Denk daarbij aan gesprekken thuis of documenten bezorgen. Het plan voor het nieuwe dienstverleningsconcept wordt in het eerstvolgende Vijfheerenlanden-Beraad na 7 juni behandeld.

Met de tijdelijke huisvesting is een investering gemoeid van 2,7 miljoen euro. Hiermee wordt het stadskantoor in Leerdam verbouwd, het stadskantoor in Vianen iets aangepast en het verzelfstandigen van de serverruimten in Meerkerk bekostigd.

De tijdelijke huisvesting is naar verwachting voor de komende 5 tot 7 jaar. Uiteindelijk zal het nieuwe bestuur van Vijfheerlanden beslissen over de definitieve huisvesting.