Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing

Op maandag 8 oktober 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden plaats.

Met alle partijen, waarvan bekend is dat deze mee willen doen, is reeds contact gelegd.

Overige geïnteresseerde partijen worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met het team verkiezingen via 088 599 7000.