Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden;
gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
maakt bekend dat voor de op 21 november 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Kandidaatlijsten gemeenteraadsverkiezingen gemeente Vijfheerenlanden 21 november 2018

Leerdam, 12 oktober 2018.

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden,

T.P.J. Bruinsma

 

Veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden herindelingsverkiezing 21 november 2018

1. Wanneer vinden de verkiezingen plaats?
Op woensdag 21 november 2018.

2. Wanneer krijg ik mijn stempas?
Als u kiesrecht heeft, dan krijgt u uiterlijk 7 november 2018 automatisch uw stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen.

3. Ik heb geen stempas ontvangen. Wat moet ik doen?
Als u uiterlijk op 8 oktober 2018 formeel ingeschreven bent in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente Leerdam, Vianen of Zederik ontvangt u een stempas. Tevens geldt dat u meerderjarig moet zijn, van Nederlandse nationaliteit of minimaal 5 jaar legaal woonachtig te Nederland en niet uitgesloten van het kiesrecht mag zijn.
Als u uiterlijk 7 november 2018 nog geen stempas heeft ontvangen, neem dan contact op met de gemeente. Er kan dan een duplicaat stempas worden afgegeven waarbij de eerdere vervalt.

4. Waar kan ik mijn stem uitbrengen?
U kunt stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de grenzen van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.Als het u beter past om te stemmen in een ander stemlokaal binnen de nieuwe gemeente dan kan dat.

5. Waar liggen de stemlokalen?
Bekijk hier de stemlocaties en de informatie die enkele dagen voor de verkiezing huis aan huis bezorgd wordt.

6. Kan ik ook in een andere gemeente stemmen?
Nee, u kunt stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de grenzen van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik).

7. Wanneer zijn de stembureaus geopend?
De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

8. Waar wordt voor gestemd?
Voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In deze Raad worden 31 leden gekozen.

9. Welke partijen doen mee?
VHL Lokaal – P.v.d.A. – CDA – SGP – ChristenUnie – VVD – D66 – GROENLINKS.

10. Welke kandidaten doen mee?
Zie de kandidatenlijst hierboven.

11. Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?
Naast uw stempas moet u ook een geldig identificatiebewijs meenemen. Zo kan gecontroleerd worden of u daadwerkelijk de persoon op de stempas bent.

12. Waarmee kan ik mezelf identificeren?

  • Nederlands paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs
  • Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uitgegeven door een land uit de Europese Unie of Liechtenstein, IJsland of Noorwegen
  • Nederlands verblijfsdocument.

13. Ik ben mijn identiteitsbewijs verloren. Kan ik toch stemmen?
Ja, dat kan. Als u geen identiteitsbewijs heeft omdat u deze bent verloren, neem dan een kopie mee van de verklaring die de gemeente van de aangifte van vermissing heeft opgemaakt. Daarnaast moet u een document tonen op uw naam dat is voorzien van uw foto (zoals een NS-abonnement of een bibliotheekpas).

14. Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik toch stemmen?
Ja, u mag stemmen, tenzij uw identiteitsbewijs langer dan vijf jaar verlopen is.

15. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?
Ja, dat kan. U moet deze persoon dan machtigen om uw stem voor u uit te brengen. U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen of Zederik) woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen ID-bewijs laten zien. De gemachtigde kan alleen gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem voor u een stem uitbrengen.

16. Wat als ik mijn stembiljet per ongeluk verkeerd invul?
Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

17. Wanneer is de uitslag bekend?
De voorlopige uitslag per partij is bekend op woensdagavond 21 november, vermoedelijk iets na 22.30 uur. De definitieve uitslag, ook per kandidaat, wordt bekend op vrijdag 23 november op deze website.